loading

Automyynti

Tapio Luoma
Vaihtoautot
Nico-Antti Nikulainen
Vaihtoautot
Vesa Petrell
Vaihtoautot
Pekka Lehtinen
Vaihtoautot
Samu Halttu
Vaihtoautot
Marja Järvenkylä
Vaihtoautosihteeri
Jonas Grönberg
Uudet autot, nya bilar
Jari Kallio
Uudet autot
Toni Rinnet
Uudet autot
Raimo Lehtinen
Uudet autot, nya bilar
Joonatan Hirvi
Uudet autot
Miikka Salminen
Uudet autot
Jyri Torikka
Uudet autot
Tero Hellman
Myyntipäällikkö
Titta Karttunen
Autosihteeri
Sonja Vasko
Autosihteeri

Huolto

Joni Juuti
Huoltoneuvoja
Jukka Mäyrä
Huoltoneuvoja
Ville Teittinen
huoltoneuvoja
Ismo Romström
Korikorjaamo
Pekko Laakso
Jälkimarkkinointipäällikkö

Varaosat

Eija Hirvonen
Varaosamyynti
Rami Varonen
Varaosamyynti
Jarmo Lehtokumpu
Varaosamyynti
Kim Kavonius
Varaosamyynti, även på svenska
Teemu Kärki
varaosamyynti

Johto

Marko Varvikko
myyntijohtaja
Anssi Hakkarainen
Jälkimarkkinointijohtaja
Siirry ylös