loading

Automyynti

Tapio Luoma
Vaihtoautot
Nico-Antti Nikulainen
Vaihtoautot
Pekka Lehtinen
Vaihtoautot
Samu Halttu
Vaihtoautot
Tero Hellman
Vaihtoautopäällikkö
Marja Järvenkylä
Vaihtoautosihteeri
Jonas Grönberg
Uudet autot, nya bilar
Jari Kallio
Uudet autot
Toni Rinnet
Uudet autot
Raimo Lehtinen
Uudet autot, nya bilar
Miikka Salminen
Uudet autot
Jyri Torikka
Uudet autot
Sami Sarjula
Myyntipäällikkö
Titta Karttunen
Autosihteeri
Sonja Vasko
Autosihteeri

Huolto

Pekka Laakso
Huoltoneuvoja
Joni Juuti
Huoltoneuvoja
Jukka Mäyrä
Huoltoneuvoja
Ville Teittinen
huoltoneuvoja
Anssi Hakkarainen
Jälkimarkkinointipäällikkö
Ismo Romström
Korikorjaamo

Varaosat

Eija Hirvonen
Varaosamyynti
Rami Varonen
Varaosamyynti
Jarmo Lehtokumpu
Varaosamyynti
Kim Kavonius
Varaosamyynti, även på svenska
Teemu Kärki
varaosamyynti

Johto

Petteri Heiskanen
Autotalonjohtaja
075 3040 -alkuiset numerot 0,088 €/min
Siirry ylös